Przejdź do treści

Witamy na stronie Konwencji Międzynarodowej Badaczy Pisma Świętego!

  • przez

Drodzy Braterstwo! W tym miejscu pojawiać się będą bieżące informacje w miarę potrzeb, na temat zbliżającej się Konwencji Międzynarodowej.

Dostępny jest w zakładce program konwencji oraz informacje w formularzu dla zgłaszających się. Wszelkie zapytania o uczestnictwo w konwencji prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@icbiblestudents.org