Zgrupowanie w ramach Międzynarodowego Chóru wokalistów oraz instrumentalistów pod dyrekcją brata Tima Krupy z USA zaplanowane jest w terminie od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 r. Celem tego spotkania będzie uwielbianie Stwórcy poprzez pieśni wraz z tworzeniem oprawy muzycznej w wykonaniu wielu instrumentalistów.

Wszystkie te działania będą kształtowały umiejętność oraz ducha uwielbienia w celu trzykrotnego występu chóru:

  1. we wtorek wieczorem, przed oficjalnym rozpoczęciem Konwencji, oraz
  2. w niedzielę wieczorem na uroczystym jej zakończeniu;
  3. w piątek wieczorem (07 sierpnia) to czas zaplanowanego wystąpienia ewangelizacyjnego w Wiśle, w miejskim amfiteatrze.

Równolegle w czasie i miejscu ze zgrupowaniem chóru zaplanowane jest międzynarodowe seminarium; dzięki temu obie grupy będą miały możliwość uczestniczenia we wspólnych rozważaniach Słowa Bożego.

Brat Tim Krupa osobiście zaprasza i zachęca nas wszystkich słowami pieśni:

„Cudowna Boża łaska ta, zbawiła z grzechu mnie,
Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz cieszę się”

– która będzie również częścią świadectwa publicznego do społecznego i gorącego uwielbiania Jedynego Pana i Zbawcy.