Warunek przyjęcia zgłoszenia

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego jest wpłacenie zaliczki w kwocie 100zł na rachunek: ZWBPŚ w Polsce, ul.Nad Serafą 27, 30-864 Kraków,nr konta: Krakowski Bank Spółdzielczy 70 8591 0007 0021 0045 0544 0001tytułem: Konwencja międzynarodowa 2020 Kopię potwierdzenia wpłaty proszę wysyłać drogą elektroniczną na adres biuro@icbiblestudents.org.Informacja o zaliczce dotyczy tylko braterstwa z Polski.

Kontakt

Wszystkie pytania, a także zmiany w istniejących rejestracjach na konwencję prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@icbiblestudents.org Zgłoszenia wysłane przez stronę internetową można poprawić do 30.03.2010r. w przypadku błędu klikając na link przesłany w automatycznym mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia. Po 30.03.2020r. poprawianie zgłoszeń wymaga przesłania informacji na mail: biuro@icbiblestudents.org

Rejestracja miejsc pobytu

Uczestnicy wszystkich wymienionych społeczności konwencyjnych powinni wypełnić zgłoszenia elektronicznie poprzez stronę internetową www.icbiblestudents.org (sposób preferowany) lub wypełniony formularz rejestracyjny przesłać na adres mailowy biuro@icbiblestudents.org lub przesłać na adres pocztowy: Skrytka pocztowa nr 52, 41 506 Chorzów 6. Wszyscy uczestnicy chóru, seminarium oraz konwencji poniżej 18 roku życia przebywający bez rodzica są zobowiązani przez polskie prawo…